spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard med SV Meander, 1.-18. juli 2023

Del 1: fra Longyearbyen til Kongsfjorden

Ullmyrklegg, Kapp Wijk, Dicksonfjord

Ull­myr­k­legg på Kapp Wijk i Dick­son­fjor­den.

Sel­ve begyn­nel­sen var vel­dig grå og tåke­te, men innen­for en times tid had­de vi den førs­te vak­re opp­le­vel­sen med dyre­li­vet, en grup­pe hvith­va­ler som var på tur inno­ver Advent­fjor­den. Og tåka had­de aller­e­de truk­ket seg til­ba­ke den nes­te dagen, det var sol­skinn og blå him­mel og sånt skul­le det bli i mer enn en hel uke! Fint for oss som kun­ne nyte god­væ­ret, men det er kan­skje tris­te nyhe­ter i det at det er muli­gens den tør­res­te juli-måne­den helt siden 1998 iføl­ge Sval­bard­pos­ten. Men det er i skri­ven­de stundt jo fort­satt noen juli­da­ger igjen.

Uan­sett var det bare å nyte været og det var net­to­pp det vi gjor­de ved å gå i land og ta man­ge vak­re og spen­nen­de turer på man­ge for­skjel­li­ge steder. Det hele begyn­te i Isfjor­den og så seil­te vi nord­o­ver i For­lands­un­det, mot Kongsfjor­den. Det ble man­ge vak­re opp­le­vel­ser. Bil­de­gal­le­rien neden­for vil gi det et godt inn­trykk.

Elv, Eidembukta

Elv i Eidem­buk­ta.

Så var det på tid å kom­me seg nord­o­ver.

Bil­de­gal­le­ri 1: Fra Lon­gye­ar­by­en til Kongsfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Kongsfjor­den  → På Spits­ber­gens nord­kyst  → Fra isen i nord til Sør­kap­pet  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php