spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund Amundsen

360° panoramabilde

Nav­net på den berøm­te pol­fa­re­ren Roald Amund­sen vil for all­tid være for­bun­det med Ny-Åle­sund. I nær­he­ten av boset­nin­gen står fort­satt luft­skips­mas­ten, som ble brukt under hans vel­lykke­de ekspe­dis­jon til Nord­po­len med luft­ski­pet Nor­ge i 1926 (for så å bli brukt av Nobi­le med Ita­lia i 1928). Hvert år besøker tusen­vis av pil­gri­mer stedet, som går for å være den hel­li­ge gra­len i nord­po­lens his­to­rie.

I Ny-Åle­sund står den­ne store bys­ten av Roald Amund­sen, sen­tralt plas­sert og umu­lig og ikke få med seg. Det fin­nes noen fle­re av sam­me type, satt opp på and­re plas­ser som spil­te en rol­le for Amund­sens ekspe­dis­jo­ner, men i for­hold til dis­se avsi­des­lig­gen­de stede­ne, som for eks­em­pel i Nord­vest­pas­sas­jen, er bys­ten i Ny-Åle­sund rela­tivt lett å kom­me seg til.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php