spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil

Raudfjorden: Hamiltonbukta

Hamiltonbukta, kart

Hamil­ton­buk­ta lig­ger på ves­t­siden av Raud­fjor­den.

Kom­mer du fra ves­t­kys­ten, så føl­ger du Spits­ber­gens nord­kyst et lite stykke til du svin­g­er to gan­ger til høy­re – så fin­ner du lett frem til Hamil­ton­buk­ta 🙂 den lig­ger i Raud­fjor­den, som er den fjor­den som lig­ger lengst mot vest på Spits­ber­gens nord­kyst, og så lig­ger Hamil­ton­buk­ta på ves­t­siden av Raud­fjor­den. To gan­ger til høy­re.

Hamiltonbukta, Raudfjord

Hamil­ton­buk­ta i Raud­fjor­den sett fra fugle­per­spek­ti­vet:
Isbre­er, brat­te klip­pekys­ter og småøy­er.

Isti­dens bre­er har skapt den­ne lil­le men impon­e­ren­de buk­ta inn i eld­gam­mel og vel­dig hard grunnf­jell. Det fin­nes brat­te fjell­veg­ger med sjø­fu­gl­ko­lo­nier – det er stort sett polar­lom­vier og krykkjer som hek­ker her – og fle­re isbre­er. Noen av dem har trykket seg kraft­ig til­ba­ke de sis­te åre­ne.

I buk­ta lig­ger noen hol­mer, kjent som Hamil­tonøya­ne. Her står vi på den størs­te av dis­se.

Bree­nes til­ba­ke­gang er blitt mye ras­ke­re i de sis­te åre­ne, og noen av dem er bare skyg­ger av hva de en gang har vært for ikke man­ge år siden. I dag (2021) kan du se fjell­veg­ger hvor det var bre­fron­ter for bare 10-20 år siden.

Hamiltonbukta, Raudfjord: schwindende Gletscher

Isbre­er i til­ba­ke­gang i Hamil­ton­buk­ta (2021).

Hamil­ton­buk­ta i Raud­fjor­den: bil­de­gal­le­ri

Isbree­ne min­ker, men lik­e­vel er Hamil­ton­buk­ta et fan­tas­tisk flott sted, som dis­se bil­de­ne, tatt mel­lom 2000 og 2021, vil vise:

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php