spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Raudfjorden: Hamiltonbukta

Kom­mer du fra ves­t­kys­ten, så føl­ger du Spits­ber­gens nord­kyst et lite stykke til du svin­g­er to gan­ger til høy­re – så fin­ner du lett frem til Hamil­ton­buk­ta 🙂 den lig­ger i Raudfjor­den, som er den fjor­den som lig­ger lengst mot vest på Spits­ber­gens nord­kyst, og så lig­ger Hamil­ton­buk­ta på vest­siden av Raudfjor­den. To gan­ger til høy­re.

Istidens bre­er har skapt den­ne lil­le men impo­ne­ren­de buk­ta inn i eld­gam­mel og vel­dig hard grunn­f­jell. Det fin­nes brat­te fjell­ve­g­ger med sjø­fuglko­lo­nier – det er stort sett polar­lom­vier og krykkjer som hek­ker her – og fle­re isbre­er. Noen av dem har trykket seg kraf­tig til­ba­ke de sis­te åre­ne.

I buk­ta lig­ger noen hol­mer, kjent som Hamil­tonøya­ne. Her står vi på den størs­te av dem.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php