spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard under seil med SV Antigua, 27. juni-14. juli 2017

Galleri 4: Vestkysten (2)

Etter en lang pas­sas­je under seil rundt Sør­kapp med opp til 11,5 knopp under seil var det på tid å få oss en liten fot­tur i Recher­chefjor­den. Van Keu­len­fjor­den vis­te seg i grå­vær; i fint vær det den en av Spits­ber­gens vak­res­te fjor­der, men slik skul­le det ikke bli den­ne gan­gen. Det sam­me gjel­der Kongsfjor­den, men her ble været bed­re. Men vent – før vi kom så langt seil­te vi jo gjen­nom For­lands­un­det, med et besøk til en kolo­ni med hval­ros­ser og en fin etter­mid­dag under seil. Vi fikk høre den dra­ma­tis­ke his­to­ri­en om Møkle­by og Simon­sen og sene­re fikk vi til og med gå i land på Kva­de­hu­ken, hvor det fin­nes res­ter etter den Geofy­sis­ke Stas­jo­nen hvor deres (Møkle­by og Simon­sen) tra­gis­ke skjeb­ne begyn­te å gå sin vei.

Det var litt av en over­ras­kel­se at vi kom så langt å ha seilt rundt Sval­bard i hele 10 dager uten å ha sett en enes­te isbjørn. Det var noe som vi fikk opple­ve i Smee­ren­burg­fjor­den.

Kart – Ves­t­kys­ten (2)

Svalbard 04 - Vestkysten (2)

Gal­le­ri 4: Ves­t­kys­ten (2)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Barent­søya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php