spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Fjæ­re­plytt

Fjæreplytt (Calidris maritima)

Fjæreplytt

Fjæ­re­plytt.

Bes­kri­vel­se: Fjæ­re­plyt­ten er en liten, kraf­tig vade­fugl (leng­de 21 cm, vekt 60-100 g) som har et tre cm langt nebb som krum­mer svakt nedo­ver. Hann og hunn ser like ut. Om som­me­ren har fjærd­rak­ten på hodet, ryg­gen og over­si­den av vin­g­e­ne en brun­gul kamuf­las­je­far­ge. Under­si­den er lys. Blant de små fug­le­ne som fin­nes ved kys­ten og i tund­ra­en, er fjæ­re­plyt­ten en av de mest set­te. Ofte sees fle­re om gan­gen.

Utbredelse/Migrasjon: Fjæ­re­plyt­ten er utb­redt fra nor­døst i Cana­da til nord­vest i Russ­land. På Sval­bard hek­ker den på flat, tørr tun­dra nes­ten over­alt på øygrup­pen. Den kom­mer til hek­keom­rå­de­ne i førs­te halvde­len av mai og blir der til sep­tem­ber eller okto­ber. Deret­ter trek­ker den til over­vin­tringsom­rå­de­ne ved kys­ten i Nord-Nor­ge eller Sør-Sve­ri­ge.

Bio­lo­gi: Fjæ­re­plyt­ten eter små kreps­dyr og insek­ter og leter etter dem i tide­vanns­so­nen. Man ser dem også langt unna kys­ten og høyt over havet.

Fjæreplytt

Fjæ­re­plytt på leting etter fôr i tide­vanns­so­nen. Cor­a­hol­men.

Hekke­par byg­ger rei­ret av plan­te­ma­te­ria­le fra tund­ra­en. Etter­på ruger foreld­re­ne i skift i 12-13 dager. Hove­dsa­ke­lig er det han­nen som ruger. Han tar seg også av unge­ne en kort stund, før de for­la­ter rei­ret.

Annet: Om man kom­mer for nært rei­ret, later fjæ­re­plyt­ten som om den er ska­det og løper vekk med uts­trakt vin­ge for å lok­ke angri­pe­ren vekk fra rei­ret. Når en slik opp­før­sel obser­ve­res, bur­de man hol­de avstand fra rei­ret for å unn­gå at egge­ne og unge­ne blir ofre for kul­de, rev eller polar­må­ker. Fug­len løper vekk fra rei­ret, slik at det kan være lurt å føl­ge den når man ikke vet hvor rei­ret be nner seg. Fjæ­re­plyt­ter som leter etter fôr er ofte ikke så sky og er lett å obser­ve­re.

Fjæreplytt

Fjæ­re­plytt.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php