spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard under seil med SV Antigua, 27. juni-14. juli 2017

Galleri 1: Vestkysten (1)

Rett etter star­ten så vi fle­re finnhva­ler og til og med en blåh­val. Det skul­le bli fle­re under den­ne turen. Vi besøk­te en vel­dig aktiv isb­re i Isfjor­den og had­de den førs­te av man­ge turer i tund­ra­en.

Len­ger sør besøk­te vi en stor kolo­ni med alke­kon­ger og Wan­ny Wold­sta­ds berøm­te hyt­te i Hyt­tevi­ka, før vi sat­te kur­sen inn i det vak­re Hor­s­un­det.

Kart 1 – Ves­t­kys­ten (1)

Spitsbergen 01 - The west coast (1)

Gal­le­ry 1: The west coast (1)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Bar­entsøya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Woodfjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php