spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Spitsbergen rundt, 26. august - 8. september 2022 med SV Meander

Del 2: Fra Isbukta til Edgeøya og Barentsøya

SV Meander, Edgeøya

SV Mean­der ved Edgeøya.

Sør­kap­pet vis­te seg som van­lig som en hind­ring på vei­en fra kys­ten i vest til kys­ten i øst, men noe som man i våre dager van­lig­vis navi­ge­rer uten stør­re van­skel­i­ghe­ter ved hjelp av vær­mel­din­ger og litt plan­leg­ging. Noen døn­ner og gans­ke man­ge mil, og det var det.

Isbuk­ta er et sted med vel­dig impon­e­ren­de lands­kap, men det fik­ke vi ikke se mye av den­ne gan­gen på grunnn av grå­væ­ret. Vel, det var ikke vel­dig mye vi kun­ne gjø­re med det. Tur ble det lik­e­vel.

Kveldstur, Edgeøya

Kveld­stur på Edgeøya.

Men været ble mye en dag sene­re på øst­siden av Storfjor­den, på Edgeøya og Barent­søya. Der ble det fle­re ilands­tign­in­ger, først i Habe­nicht­buk­ta (den­ne turen ble kort­e­re en plan­lagt, alt­for man­ge bam­ser i områ­det …) og så vide­re til Got­ha­vi­ka og Dis­ko­buk­ta – en helt ufor­glem­me­lig kveld­stur der! – og Rosenbergdalen/Dolerittneset («Kapp Lee»). Vi avs­lut­tet den­ne delen av turen i Free­man­sun­det, men en ilands­tig­ning på Barent­søya («Fug­le­ne») og Zeiløya­ne (og igjen en ufor­glem­me­lig kveld­stur).

Bil­de­gal­le­ri 2: Fra Isbuk­ta til Edgeøya og Barent­søya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Den søre ves­t­kys­ten (fra Isfjor­den til Dunder­buk­ta)  → Fra Isbuk­ta til Edgeøya og Barent­søya  → Nord­aus­t­lan­det og Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra Raud­fjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php