spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Fjortende Julibukta

360° panoramabilde

Fjor­ten­de Juli­buk­ta er en side­bukt av Kross­fjor­den. Natu­ren er vak­ker og variert, noe som gjør stedet til en populær ilands­tig­nings­plass for turis­ter. Fjor­ten­de Juli­breen er blant hove­d­at­traks­jo­nene. Det er mulig å nær­me­re seg breen med båt eller til fots på stran­da. Breen er ofte meget aktiv, så hold avstand og vær obs på vel­dig svæ­re døn­nin­ger etter kal­vin­g­er!

Det fin­nes en sjø­fu­gl­ko­lo­ni på Redin­ger­pyn­ten, på nordsi­den av inn­gan­gen til Fjor­ten­de Juli­buk­ta. Her hek­ker det en del polar­lom­vi og noen par lun­de­fug­ler og gjess. I tid­li­ge­re år plei­de det å være et par alker eller to, men de ble ikke sett i sene­re år til og med skri­ven­de stund i 2019.

Det er man­ge sjø­fug­ler høyt oppe på de brat­te skrå­nin­ge­ne, og der­fra får lie­ne mye gjøds­ling. Sam­men med det mil­de kli­ma­et på den sen­tra­le ves­t­kys­ten og den sør­vend­te belig­gen­he­ten gjør det at vege­tas­jo­nen er uvan­lig rik og kraft­ig. Blant arte­ne som vok­ser her er det man­ge van­li­ge som fjells­mel­le og and­re, men også fle­re sjel­den­he­ter som svart­bak­kest­jer­ne (Eri­ge­ron humi­lis) og polar­lø­ve­t­ann (Tar­a­xa­cum brachy­ce­ras).

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php