spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 2018 med Arctica II

Galleri 4: Storfjorden

Det ble noen vak­re timer på fot­tur i Straums­lan­det lengst øst på hove­døya Spits­ber­gen, et av Sval­bards flot­tes­te områ­det etter min mening.

Spits­ber­gens øst­kyst i Storfjor­den er ikke lett å kom­me på nært hold til med båt og enda ver­re er det med å gå i land. Far­van­net er dår­lig kart­lagt og man­ge steder er det grunnt og det er få stren­der hvor det er lett å kom­me seg i land med mind­re det er blikk­stil­le på sjøen. Det skal nok godt vær til og en liten båt for å kom­me nær­me­re her. Vi had­de beg­ge deler og tok anled­nin­gen til å utfor­ske områ­det, noe som gav oss en gang til gle­den å få steder som vel­dig få had­de sett før oss.

Kart 4 – Storfjor­den

Svalbard Kart 4 - Storfjorden

Gal­le­ri 4: Storfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den til Fair Haven  → Lief­defjor­den & Wood­fjor­den  → Nord­aus­t­land & Hin­lo­pen  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php