spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 2018 med Arctica II

Spitsbergens vestkyst

Vi had­de brukt mye tid på spen­nen­de steder len­ger mot nord og øst, så den­ne sis­te delen av turen vår fikk bli litt kort­e­re. Men kva­li­tet og kvan­ti­tet er jo to for­skjel­li­ge aspek­ter. Vi had­de ikke tid til man­ge ilands­tign­in­ger på den sis­ten stre­kngin­gen fra Sør­kapp og opp til Isfjor­den, men det var noen vel­dig vak­re og spen­nen­de steder – igjen.

Det er jo som så ofte i livet et spørs­mål om kom­bi­nas­jo­nen av rett sted og rett tid. Det­te var uten tvil til­fel­le i Isfjell­buk­ta. Det var ingen vind og blikk­stil­le, og per­fekt timing – det var den 16. august og der­med var det lov igjen å gå i land på Isøya­ne, som er en fug­le­re­ser­vat med ferd­sels­for­bud mel­lom 15. mai og 15. august. Men slik det sto til var det abso­lutt mulig å gå og utfor­ske Nord­re Isøya, en liten men vel­dig vak­ker øy med de store Tor­ellbrea­ne i bak­grun­nen. Og så fikk vi igjen se et sted hvor ikke man­ge turis­ter had­de vært før oss – vi fikk man­ge slike steder med på den­ne turen!

På Kapp Bor­then kikket vi på et tysk kampf­ly fra and­re ver­dens­krig og deret­ter var det vir­ke­lig tid å kom­me nord­o­ver igjen og set­te kurs inn i Isfjor­den. Et besøk til den rus­sis­ke spøkel­ses­by­en i Coles­buk­ta ble turens sis­te ilands­tig­ning, og så ble det anled­ning å dra litt på fjell­tur i Lon­gye­ar­by­ens nære omgi­vel­ser for dem som øns­ket det. Det var abso­lutt på tide å leg­ge til ved fly­te­ka­ia i Lon­gye­ar­by­en, for­di været hol­det net­to­pp på med å snu …

Kart 5 – ves­t­kys­ten

Spitsbergen Kart 5 - vestkysten

Gal­le­ri 5: ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den til Fair Haven  → Lief­defjor­den & Wood­fjor­den  → Nord­aus­t­land & Hin­lo­pen  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php