spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard 2018 med Arctica II

Spitsbergens vestkyst

Vi had­de brukt mye tid på spen­nen­de steder len­ger mot nord og øst, så den­ne sis­te delen av turen vår fikk bli litt kor­te­re. Men kva­li­tet og kvan­ti­tet er jo to for­skjel­li­ge aspek­ter. Vi had­de ikke tid til man­ge ilands­tign­in­ger på den sis­ten stre­kngin­gen fra Sør­kapp og opp til Isfjor­den, men det var noen vel­dig vak­re og spen­nen­de steder – igjen.

Det er jo som så ofte i livet et spørsmål om kom­bi­nasjo­nen av rett sted og rett tid. Det­te var uten tvil til­fel­le i Isfjell­buk­ta. Det var ingen vind og blikkstil­le, og per­fekt timing – det var den 16. august og der­med var det lov igjen å gå i land på Isøya­ne, som er en fug­le­re­ser­vat med ferd­sels­for­bud mel­lom 15. mai og 15. august. Men slik det sto til var det abso­lutt mulig å gå og utfor­ske Nord­re Isøya, en liten men vel­dig vak­ker øy med de store Torell­b­rea­ne i bak­grun­nen. Og så fikk vi igjen se et sted hvor ikke man­ge turis­ter had­de vært før oss – vi fikk man­ge sli­ke steder med på den­ne turen!

På Kapp Bort­hen kik­ket vi på et tysk kampf­ly fra and­re ver­dens­k­rig og deret­ter var det vir­ke­lig tid å kom­me nordover igjen og set­te kurs inn i Isfjor­den. Et besøk til den rus­sis­ke spø­kel­ses­by­en i Cole­s­buk­ta ble turens sis­te ilands­tigning, og så ble det anled­ning å dra litt på fjell­tur i Lon­gye­ar­by­ens nære omgi­vel­ser for dem som øns­ket det. Det var abso­lutt på tide å leg­ge til ved fly­te­ka­ia i Lon­gye­ar­by­en, for­di været hol­det net­topp på med å snu …

Kart 5 – ves­t­kys­ten

Spitsbergen Kart 5 - vestkysten

Gal­le­ri 5: ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den til Fair Haven  → Lief­defjor­den & Woodfjor­den  → Nord­aus­t­land & Hin­lo­pen  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php