spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Arktis 2024

Bildegallerier og reisedagbøker

Arktis 2024: SV Meander i isen nord for Spitsbergen

Da er vi i gang med seson­gen 2024! Den førs­te seil­tu­ren er gjort, med SV Mean­der i Nordn­or­ge, fra Alta til Bodø. I løpet av som­me­ren vil en rek­ke turer føl­ge på Sval­bard, med SV Anti­gua, SV Mean­der og SY Arc­ti­ca II. Det blir gode gam­le Anti­gua‘s sis­te sesong på Sval­bard, og det blir vel også takk og far­vel til gode gam­le Arc­ti­ca II i august – men det er jo ingen som vir­ke­lig vet hva som fremt­iden vil brin­ge. Og her og nå er det seson­gen i 2024 det drei­er seg om. Den­ne siden vil bli opp­datert med len­ker til sider om turene neden­for i løpet av seson­gen.

Ark­tis 2024 – bil­de­gal­le­ri­er og rei­se­dag­bøker

  • Nordn­or­ge med SV Mean­der: fra Alta til Bodø, 22. april – 01. mai.
  • Spits­ber­gen med SV Anti­gua, 31. mai – 08. juni.
  • Sval­bard rundt med SV Mean­der, 01.-18. juli.
  • Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 06. – 24. august.
  • Sval­bard med SV Mean­der, 26. august – 08. sep­tem­ber.
  • West- og nord Spits­ber­gen med SV Anti­gua, 10. -23. sep­tem­ber.
  • Nordn­or­ge med SV Anti­gua, 04. – 11. novem­ber.
  • Nordn­or­ge med SV Anti­gua, 12. – 19. novem­ber.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php