spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Gothavika, Martinodden

360° panorama

Mar­tin­od­den lig­ger på sør­ve­st­siden av Edgeøya. Den er en del av et områ­de som bes­tår av dia­bas (en stør­king­s­ber­g­art) og som dan­ner en serie av fle­re lil­le hal­vøy­er, buk­ter og øyer. Habe­nicht­buk­ta lig­ger lengst mot sør. På nordsi­den av det­te områ­det lig­ger Got­ha­vi­ka. Det var den tyske geo­gra­fen August Peter­mann fra Gotha i Thü­rin­gen som sat­te nav­net på kar­tet på 1870-tal­let.

Vi ser Got­ha­vi­ka mot nord (under skye­ne). På den and­re siden lig­ger en annen, liten bukt som ikke har noe navn. Den er en del av Ekroll­ham­na, som bes­tår av fle­re buk­ter. Men nes­ten hele Ekroll­ham­na er så grunn at det er van­ske­lig å fer­des her til og med med små­bå­ter!

Pan­ora­ma – Got­ha­vi­ka, Mar­tin­od­den

Mar­tin­od­den og Ekroll­ham­na fikk sine navn etter Mar­tin Ekroll, en nor­sk fangst­mann som over­vin­tret på båten sin i Ekroll­ham­na i 1895-96.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php