spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Gal­le­ri 1: Isfjord til Sal­ly­ham­na

Isbjørn, Forlandsund

Isbjørn og rein­dyr i For­landsun­det.

Det ble en gyl­den begy­n­nel­se, med den ikke dag­lig­dagse anled­nin­gen til å besø­ke den akti­ve fangststas­jo­nen i Farm­ham­na, litt sene­re en isbjørn­fa­mi­lie i For­landsun­det og mot kvel­den en tur over Her­man­senøya med vel­dig vak­kert kvelds­lys. Dagen etter på nord­vesth­jør­net var været ikke helt det sam­me, men like­vel ble det en vak­ker dag, fra Smee­ren­burgfjor­den til Smee­ren­burg og Sal­ly­ham­na.

SV Antigua, Svalbard 2021: Kart 1

Med SV Anti­gua på Sval­bard, sep­tem­ber 2021:
Kart 1 – Fra Isfjor­den til Sal­ly­ham­na.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side:  → Fra Isfjor­den til Sal­ly­ham­na  → Fra Raudfjor­den opp til 80 gra­der nord  → Fra Nord­aus­t­lan­det til Hamil­ton­buk­ta  → Fra Krossfjor­den til Tem­pel­fjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php