spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Tempelfjorden: Fjordnibba

360° panoramabilder

Oppo­ver fjel­let Fjord­nib­ba, noen få meter fra Fred­heim går det en vin­ter­vei, noe som gjør rei­se­må­let populært for turer med snøs­coo­ter. Ruten kan være gans­ke utford­ren­de, spe­sielt for nybe­gyn­ne­re, avhen­gig av snø­for­hol­de­ne.

På top­pen av det 334 meter høye fjel­let, har man en fin utsikt, opp­til 10 kilo­me­ter, uto­ver hele Tem­pel­fjor­den, med bre­fron­ten av Tunab­reen og Von Post­breen. Det­te er selv­føl­ge­lig også en god muli­ghet til å få en over­sikt over isfor­hol­de­ne.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php