spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Tempelfjorden: Fjordnibba

360° panoramabilder

Oppo­ver fjel­let Fjord­nib­ba, noen få meter fra Fred­heim går det en vin­ter­vei, noe som gjør rei­se­må­let popu­lært for turer med snøs­coo­ter. Ruten kan være ganske utford­ren­de, spe­sielt for nybe­gy­n­ne­re, avhen­gig av snø­for­hol­de­ne.

På top­pen av det 334 meter høye fjel­let, har man en fin uts­ikt, opp­til 10 kilo­me­ter, uto­ver hele Tem­pel­fjor­den, med bre­fron­ten av Tuna­b­reen og Von Post­breen. Det­te er selvføl­ge­lig også en god muli­ghet til å få en over­sikt over isfor­hol­de­ne.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php