spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Spitsbergen under seil med SV Antigua, 12.-22. september 2017

Galleri 3: Vestkysten sørover

I Kross­fjor­den, en av Sval­bards vak­res­te fjor­der, fant vi «isbjør­nen vår». Den var litt langt bor­te, så det ble ingen bil­der for å lage post­kort den­ne gan­gen, men det var en vak­ker opp­le­vel­se uan­sett, og gjen­gen med de store lens­e­ne fikk tatt sine bil­der.

Det nes­te høy­de­punk­tet var noe man kun­ne nyte på kort avstand uten noen som helst fare: Saschas ark­tisk grill­fest. For en kveld med fan­tas­tisk lands­kap i bak­grun­nen, til og med igjen med en vak­ker sol­ned­gang!

En dag i Isfjor­den run­det den­ne turen av. Vi besøk­te Barents­burg, en kraft­ig kon­trast til natu­ren som vi had­de opp­levd mas­se­vis av de sis­te dage­ne. En sis­te liten tur i land et sted i vill­mar­ken på nordsi­den av Isfjor­den ble anled­nin­gen å si far­vel til Sval­bards natur.

Jeg tor alle ville sagt seg eni­ge i at den­ne turen kun­ne ha vært litt lengre! Men så var det slut­ten på de 10 dage­ne som vi had­de og det had­de vært en vel­dig flott og opp­le­vel­ses­rik tur – tusen takk til alle sam­men!

Gal­le­ri 3 – Ves­t­kys­ten søro­ver

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten nord­o­ver  → Nord­kys­ten  → Ves­t­kys­ten søro­ver

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php