spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard med SV Antigua, 25. juni - 12. juli 2019

Galleri 3: På vestkysten igjen

Vin­den rundt Sør­kapp Land så ut til å være vel­dig tål­mo­dig, så for oss var det bare å gjø­re det sam­me len­ger nord på ves­t­kys­ten. Det fin­nes jo så man­ge vak­re fjor­der og bukter her, så det var ingen grunn til å sli­te med mye vind og store bøl­ger på åpent hav! Det er bare det at ruten som vi tok ser kan­skje litt rart ut på kar­tet nå. Spe­sielt i For­lands­un­det ligner det litt på en garn­nøs­te. Men – who cares? 🙂

Det blås­te litt opp i Kross­fjor­den, så vi stakk av etter en vak­ker mor­gen ved Lil­lie­höök­breen og tok en spen­nen­de fot­tur på Blom­strand­hal­vøya med sine hul­er og grot­ter.

Så gikk turen inn i Isfjor­den. Det er kan­skje også litt uvan­lig i mid­ten av en lang Sval­bard seil­tur, men det spil­ler egent­lig rett og slett ingen rol­le. I Isfjor­den ble vi hil­set på av en mas­se hvith­val. Sene­re tok vi noen flot­te turer i Ekm­anfjor­den og på Cora­hol­men. Med sine røde more­ne­lands­kap ser sist­nevn­te ut om pla­ne­ten mars. Jeg tror i hvert fall at det er slik det ser ut der.

Etter en avs­tik­ker til Esmark­breen i Ymer­buk­ta og et besøk i Barents­burg med en mor­som kveld på baren der sa vi en gang til far­vel til Isfjor­den – nå skul­le det bli øst­kys­ten!

Gal­le­ri 3: På ves­t­kys­ten igjen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Førs­te dager på ves­t­kys­ten  → Nord­o­ver, til isen  → På ves­t­kys­ten igjen  → Til øst­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php