spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Galleri 4: Øfjord og Bjørneøer

Grønland 2019 med SV Anne-Margaretha

Det var nok ikke anled­ning til å være her i fle­re uker eller til og med år, så det var bare å set­te kur­sen østo­ver gjen­nom Øfjor­den. Lands­ka­pet her er stort uto­ver enhver fore­stil­lings­ev­ne. Det er ingen ord som kan bes­kri­ve stør­rel­sen av natu­ren her og ingen bil­der som vir­ke­lig kan vise hvor­dan det er. Det må man bare opple­ve selv.

Det fin­nes en vel­dig flott bukt og anker­plass i Jyt­tes Havn i Bjør­neøer­ne, med vak­re åser, fjell og utsik­ter.

Sene­re den­ne nat­ten ble alle vek­ket – det var nord­lys på him­melen. Nord­lys på him­melen, nord­lys på van­net som spei­le­bil­de og vak­re fjell midt imel­lom. Så flott!

Gal­le­ri 4: Øfjord og Bjør­neøer

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Fra Island til Grøn­land  → Kap Brews­ter til Dan­mark Ø  → Rødefjord og Harefjord  → Øfjord og Bjør­neøer  → Hall Bred­ning til Island

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php