spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kapp Schoultz

.

En av man­ge gru­ve­for­søk etter til­syn­ela­ten­de ver­di­ful­le mine­ra­ler på Sval­bard på tid­lig 1900-tal­let ble gjort på Kapp Schoultz i Tem­pel­fjor­den. Gips var gru­ve­ar­bei­der­nes mål her, men for­sø­ket vis­te seg å være et øko­no­misk feilt­rinn. Sett bort ifra noen gam­le res­ter fra drif­ten, lig­ger det nå noen hit­ter på Kapp Schoultz, inklu­dert en som er laget av betong og er den enes­te av sitt slag på Sval­bard uten­for boset­tin­ge­ne, som jeg kan kom­me på i det mins­te. Det er også en liten, men vel­dig fin, mobil bad­stu. Den er fak­ti­sk låst, og man kan bare lure på hvor­for.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php