spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → * Rei­se­dag­bøker og bil­der

Reiserapporter med bilder

Svalbard, Jan Mayen, Grønland

Det er fort­satt en del sider her på engelsk, men jeg hol­der på med over­set­te dem slik at det blir fle­re og fle­re nor­ske sider. Her tar jeg (Rolf Stan­ge) selv tak, i mot­set­ning til res­ten av den nor­ske hjem­mesi­den som ble skre­vet av nor­ske mor­språks­bru­k­e­re, og det blir sik­kert raskt åpen­bart at jeg er ingen norsk mor­språks­bru­ker. Jeg håper at det leg­ger ingen hin­drin­ger i vei­en for en god vir­tu­ell rei­se­fornøyel­se – god tur!

Lin­ke­ne vil ta deg til rei­se­rap­por­ter og bil­der fra polar­rei­ser som star­tet i 2006. Dis­se er mest skips­ba­ser­te, men også and­re for­mer for rei­ser er repre­sen­tert. Nyt bil­de­ne og rap­por­tene, og finn ut av hva som poten­sielt kan skje i løpet av en slik rei­se. Alle bil­der er tatt i løpet av den respek­ti­ve ekspe­dis­jo­nen.

Sval­bard

Kart Svalbard

Grøn­land

Kart over Grønland

Jan May­en

Kart over Jan Mayen

Ant­ark­tis

Kart over Antarktis

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php