spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: London-husene og Harland House

360° panoramabilde

”Lon­don-hus­e­ne” fikk sitt bemer­kel­ses­ver­di­ge navn for len­ge siden, da de sto noen få mil len­ger nord på Blom­strand­hal­vøya. Der prøv­de den bri­tis­ke Nor­t­hern Explo­ra­ti­on Com­pa­ny å eta­ble­re en mar­mor­gruve med nav­net “Ny Lon­don”.  Men “Ny Lon­don” over­lev­de ikke len­ger enn et par år og da den ble for­latt, ble de fles­te fasi­li­te­te­ne og mate­ria­le­ne fjer­net fra stedet. Bare to hus, noen mas­kin­de­ler og en del søp­pel ble lig­gen­de igjen. Noen av hus­e­ne ble flyt­tet til Ny-Åle­sund, der de ble byg­get opp igjen og tatt i bruk.

Det er her den neder­lands­ke Arc­tic stas­jo­nen er basert den dag idag. De neder­lands­ke for­sker­ne på stas­jo­nen arbei­der hovedsa­ke­lig med ter­rest­risk øko­lo­gi, med fokus på Hvitkinn­gås og deres rol­le i syklu­sen av mate­rie og ener­gi i tun­draen.

Oven­for Lon­don-hus­e­ne, står den bri­tis­ke Arc­tic Rese­arch Sta­ti­on i Har­land House, som admi­nis­tre­res og dri­ves av Bri­tish Ant­ar­c­tic Sur­vey.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php