spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2023 → Spits­ber­gen 31.5.-8.6. med SV Anti­gua

Med SV Antigua i Spitsbergen, 31.5.-8.6.2023

Reisedagbok og bilder

SV Antigua 2023, Spitsbergen

SV Anti­gua i Aus­t­re Bur­ger­buk­ta, Horn­sund.

For en tur – vi var utro­lig hel­di­ge med været. En vak­ker dag fulg­te på den and­re fra start til slutt. Først ble det noen dager sør på Spits­ber­gen, i Bell­sund og Horn­sund, før vi sat­te kurs nord­o­ver mot For­lands­und og Kongsfjord.

Rei­se­dag­bok: Spits­ber­gen med SV Anti­gua, 31.5. – 08. juni 2023

Det fin­nes to for­skjel­li­ge vers­jo­ner av rei­se­dag­bo­ka. For­skjel­len lig­ger i fils­tør­rel­sen og der­med i kva­li­te­ten, inn­hol­det er det sam­me. Teks­ten er på tysk.

Bil­der – med SV Anti­gua til isen og dyre­li­vet på Spits­ber­gen

Her fin­nes det to sider med bil­de­gal­le­ri­er som fortel­ler om den­ne vak­re rei­sen på Spits­ber­gens ves­t­kyst:

Vir­tu­el­le turer til noen steder vi har besøkt på den­ne turen

Det er fak­tisk mulig å ta en vir­tu­ell tur til en del av stede­ne som vi fikk opple­ve i rea­li­te­ten på den­ne turen ved å åpne dis­se side­ne her:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.06.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php