spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 6: Vestkysten (2)

Den førs­te turen i land etter sei­la­sen rundt Sør­kapp, på vest­siden av Sør­kapp Land, ble noe litt spe­sielt. Ikke bare for­di Bjørns­kau­buk­ta igjen var en plass som blir meget sjel­dent besøkt av turis­ter, men også for­di vi fikk se en impo­ne­ren­de sal­to a retro­so av skip­pe­ren. Et mes­terstykke!

Det var en del vind helt til vi kom oss opp til Bellsun­det, så vi ble gla­de når vi fikk strek­ke litt på bei­na i Recher­chefjor­den. Så bes­tem­te vi å ven­te noen timer for at vin­den skul­le leg­ge seg før vi skul­le set­te i gang med den sis­te stre­knin­gen over åpent hav, nordover til Isfjor­den. Her bruk­te vi to fine dager for å besø­ke de rus­sis­ke boset­nin­ge­ne Bar­ents­burg og Pyra­mi­den samt noen vak­re turer rundt omk­ring dem, før vi gikk langs igjen i Lon­gye­ar­by­en etter en tur av 1174 sjø­mil fra kai til kai.

Gal­le­ri 6: Ves­t­kys­ten (2)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­penstre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php