spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lovénøyane: Sigridholmen

360° panoramabilder

Sig­rid­hol­men er en øy i Lové­nøya­ne i Kongsfjor­den. Jut­tahol­men er blant dens naboer. Alle dis­se øyene er små, ingen er stør­re enn en kilo­me­ter fra kyst til kyst og på Sig­rid­hol­men er det bare 700 m fra nord til sør.

Det er ikke bare den lil­le stør­rel­sen som øyene har i fel­les: alle har en over­fla­te av vel­dig tjuk­ke, grøn­ne mosetep­per for­di fug­ler som ærfugl, gjess og rød­nebb­ter­ne har hek­ket her gjen­nom tusen­vis av år. På den­ne måten har øyene fått mye gjøds­ling og får det fort­satt idag. På grunn av det rike fugle­li­vet er går Lové­nøya­ne inn i Kongsfjor­den Fug­le­re­ser­va­tet, noe som betyr at det er full­sten­dig ferd­sels­for­bud her fra 15. mai til 15. august. Det­te inklu­de­rer far­van­net 300 m ut fra kyst­lin­jen.

Det er bare sånn at isbjør­nene ikke kan reg­le­ne. De rus­ler gjer­ne rundt og plund­rer rei­re­ne på tun­draen, noe som skjer gans­ke regel­mes­sig nå hver som­mer.

Pano 1 – Lové­nøya­ne: Sig­rid­hol­men

Det har ikke skjedd mye på Sig­rid­hol­men med tan­ke på men­nes­kel­ig his­to­rie, men det er lands­ka­pet som gjør en liten tur hit til en fasci­ne­ren­de opp­le­vel­se. Det grøn­ne mosetep­pet, lave­ne på de man­ge flytt­bl­ok­ke­ne og de fine stren­de­ne gjør både Sig­rid­hol­men og naboøyene til per­ler av ark­tisk natur.

Pano 2 – Lové­nøya­ne: Sig­rid­hol­men

I lik­het med alle mine bil­der fra Sval­bards fug­le­re­ser­va­ter og slike steder som Sør­kap­pøya og Mof­fen ble dis­se pan­ora­ma­e­ne tatt mot slut­ten av sep­tem­ber. Men slik får vi fan­tas­tisk lys fra den lave sola over det­te vak­re lands­ka­pet!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php