spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2024 → Med SV Anti­gua til dri­vis­kan­ten, 31.05.-08.06.

Med SV Antigua til nord Spitsbergen og til driviskanten, 31.05.-08.06.2024

Bildegallerier og reisedagbok

SV Antigua, Spitsbergen 2024

Med SV Anti­gua i isen nord for Spits­ber­gen.
Helt klart aller­e­de en ynd­lings­fo­to av det­te vak­re ski­pet – og jeg har man­ge 🙂

Med SV Anti­gua til nord Spits­ber­gen og til dri­vis­kan­ten – 29. mai-08. juni 2024

Med SV Anti­gua til isen og de ark­tis­ke dyre­ne – det var over­s­kriv­ten, og det var net­to­pp det vi gjor­de og det vi fikk. Det bar gans­ke raskt nord­o­ver, opp til dri­vi­sen på 80°31’N, og så søro­ver igjen med man­ge avs­tik­ke­re i for­skjel­li­ge fjor­der, blant dem Raud­fjor­den, nord­ves­th­jør­net, Kross­fjor­den, Kongsfjor­den og For­lands­un­det. Været var bra, dyre­ne vis­te seg og stem­nin­gen var bra. En vel­dig vak­ker tur!

SV Antigua, Spitsbergen 2024, kart

Nord­o­ver med SV Anti­gua: kart.

På den­ne siden vil du fin­ne rei­se­dag­bo­ka og len­ker til sider med foto­gal­le­ri­er som vil gi deg et godt inn­trykk av den­ne flot­te turen.

Rei­se­dag­bok: med SV Anti­gua til nordsi­den av Spits­ber­gen og til dri­vi­sen, 31.05.-08.06.2024

Det fin­nes to vers­jo­ner. Inn­hol­det er helt iden­tisk, men fils­tør­rel­sen og der­med den gra­fis­ke kva­li­te­ten er for­skjel­lig. Teks­ten er tysk.

Og her fin­ner du arts­lis­ten som Rafi har kom­pi­lert.

Bil­de­gal­le­ri­er: med SV Anti­gua til nordsi­den av Spits­ber­gen og til dri­vi­sen, 31.05.-08.06.2024

Bil­de­ne er sor­tert i tre gal­le­ri­er, hvert av dem på hver sin side for bed­re over­sikt.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php