spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Med SV Antigua til nord Spitsbergen og til driviskanten, 31.05.-08.06.2024

Del 1: fra Longyearbyen til drivisen

Antigua i drivisen

Anti­gua i dri­vi­sen nord for Spits­ber­gen.

Vi sat­te kurs nord­o­ver, noe som ikke gikk helt uten noen bøl­ger og beve­gel­ser i utgan­gen av Isfjor­den. Og så snart den nes­te dagen var i ferd med å begyn­ne så vi den­ne turens førs­te isbjørn – snakk om flaks! Selv­føl­ge­lig ble det der­med ikke noe av å gå i land, men det var jo uten tvil god for­ret­ning. I land skul­le vi nok kom­me oss litt sene­re. Det var Bjørn­ham­na i Sør­gat­tet som ble stedet for den­ne turens førs­te ilands­tig­ning.

Så seil­te vi nord­o­ver til dri­vis­kan­ten. For en vak­ker ver­den! Så mye isen, og gode gam­le Anti­gua rett i mid­ten (nei, ikke i nmid­ten; det var nok ikke langt fra kan­ten vi opp­holdt oss). Og på turen søro­ver kun­ne vi set­te seil – alle seil! Det er jo ingen hver­dags­sak hel­ler.

Antigua under seil

Anti­gua under seil, med kurs søro­ver – mot Spits­ber­gen.

Bil­de­gal­le­ri­er – Spits­ber­gen med SV Anti­gua, del 1: fra Lon­gye­ar­by­en til dri­vis­kan­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Spits­ber­gen (1): fra Lon­gye­ar­by­en til dri­vis­kan­ten  → Spits­ber­gen (2): nord­vest Spits­ber­gen  → Spits­ber­gen (3): fra Kross­fjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.06.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php