spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard under seil med SV Antigua, 27. juni-14. juli 2017

Galleri 6: Vestkysten (3)

En avs­lap­pet mor­gen ombord var nok ikke det vers­te etter fle­re lan­ge dager på nord­kys­ten, før vi nåd­de frem til Sig­ne­ham­na i Kross­fjor­den. Sene­re seil­te vi langs et fuglef­jell med noen lun­de­fugl og så en sjel­den blå­rev.

Den nes­ten dagen fikk vi nok en ufor­ven­tet opp­le­vel­se da vi så en hel bam­s­e­fa­mi­lie i For­lands­un­det. Det ble god stem­ning og vi kun­ne sene­re fei­re dagen og den hele turen med en tra­dis­jo­nell Captains’s Din­ner!

Et besøk til Pyra­mi­den og til Skans­buk­ta run­det den­ne fan­tas­tis­ke turen av.

Kart – Ves­t­kys­ten (3)

Svalbard 06 - Vestkysten (3)

Gal­le­ri 6: Ves­t­kys­ten (3)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Barent­søya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php