spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard rundt med SY Arctica II, 06.-24. august 2023

Del 2: Nordaustlandet fra Kapp Rubin til Leighbreen

Extremfjorden, Nordaustland

Extrem­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det.

Det var nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det som sto i fokus i løpet av dis­se vak­re dage­ne med SY Arc­ti­ca II i mid­ten av august. Med tan­ke som været som er jo det som bestem­mer alt her oppe kan man vel si at vi var på den rik­ti­ge tiden i det rik­ti­ge områ­det, og der­med fikk vi mye gjort. Vi gikk i land man­ge spen­nen­de og vak­re steder som ellers ikke får mye besøk. Fan­tas­tisk 🙂! Bil­de­gal­le­riet neden­for vil gi deg et godt inn­trykk av det vak­re, spen­nen­de Nord­aus­t­land.

Sabinebreen, Nordaustland

Sabi­ne­breen i Sabi­ne­buk­ta på Nord­aus­t­lan­det.

Bil­de­gal­le­ri 2: Nord­aus­t­lan­det fra Kapp Rubin til Leigh­breen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til Dan­s­køya  → Nord­aus­t­lan­det  → Fra Storøya rundt om Nord­aus­t­lan­det og til Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra øst­kys­ten til Lon­gye­ar­by­en

Back

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php