spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Galleri 5: Hall Bredning til Island

Grønland 2019 med SV Anne-Margaretha

Men nå måt­te vi set­te kur­sen for Island igjen, det var noen kraft­i­ge lav­trykk på vei inn i områ­det mel­lom Score­s­by­sund og Akurey­ri. Men vi had­de fort­satt en dags flott seil­as som vi kun­ne nyte inne i fjor­den, med strå­len­de vær og man­ge isfjell som drev rundt i Hall Bred­ning, og Grøn­land bød oss en vak­ker far­vel med en flott nord­lys på nat­tehim­melen.

Igjen var det en to dagers seil­as på havet før vi nåd­de frem til Island, hel­dig­vis uten nevn­ever­dig trøb­bel med vind eller bøl­ger. Den førs­te hav­nen ble Dal­vik nord for Akurey­ri, og det var fint å ha ski­pet i en sik­ker havn (ingen anker­vakt!) og kun­ne gå en tur. Og så var det bare noen få timer igjen til Akurey­ri, med noen hval og en geo­ter­misk foss på siden av fjor­den.

Gal­le­ri 5: Hall Bred­ning til Island

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Fra Island til Grøn­land  → Kap Brews­ter til Dan­mark Ø  → Rødefjord og Harefjord  → Øfjord og Bjør­neøer  → Hall Bred­ning til Island

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php