spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 5: Hall Bredning til Island

Grønland 2019 med SV Anne-Margaretha

Men nå måt­te vi set­te kur­sen for Island igjen, det var noen kraf­ti­ge lav­trykk på vei inn i områ­det mel­lom Scores­by­sund og Aku­rey­ri. Men vi had­de fort­satt en dags flott sei­las som vi kun­ne nyte inne i fjor­den, med strå­len­de vær og man­ge isfjell som drev rundt i Hall Bred­ning, og Grøn­land bød oss en vak­ker far­vel med en flott nord­lys på nat­tehim­me­len.

Igjen var det en to dagers sei­las på havet før vi nåd­de frem til Island, hel­dig­vis uten nev­ne­ver­dig trøb­bel med vind eller bøl­ger. Den førs­te hav­nen ble Dal­vik nord for Aku­rey­ri, og det var fint å ha ski­pet i en sik­ker havn (ingen anker­vakt!) og kun­ne gå en tur. Og så var det bare noen få timer igjen til Aku­rey­ri, med noen hval og en geo­ter­misk foss på siden av fjor­den.

Gal­le­ri 5: Hall Bred­ning til Island

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Fra Island til Grøn­land  → Kap Brews­ter til Dan­mark Ø  → Rødefjord og Harefjord  → Øfjord og Bjør­neøer  → Hall Bred­ning til Island

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php