spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nord Svalbard med SV Meander, 26. august - 08. september 2023

Del 1: Fra Isfjorden til Sorgfjorden

Høststemning, Ekmanfjorden

Høst­stem­ning i Ekm­anfjor­den.

Vi bruk­te den førs­te dagen i den vak­re Ekm­anfjor­den på nordsi­den av Isfjor­den. Selv med en del sky­er og noen tåkeben­ker er det et vel­dig vak­kert områ­de, vel­dig stem­ingsf­ult. En bra start.

Det skul­le ikke gå langt til vi så turens førs­te hval­ros­ser i For­lands­un­det og den førs­te isbjør­nen ved Fug­le­hu­kenPrins Karls For­land (det skul­le ikke den sis­te bam­sen vi skul­le få se). Så fort­sat­te vi nord­o­ver, mot det vak­re nord­ves­th­jør­net og østo­ver til Sorg­fjor­den.

Isbjørn, Fuglehuken, Prins Karls Forland

Isbjørn på Fug­le­hu­ken, Prins Karls For­land.

Det ble også noen vak­re fot­tu­rer både i løp av dis­se dage­ne og sene­re den­ne rei­sen, men det er noe som ikke blir gjen­spei­let i bil­de­sam­lin­ge­ne. Jeg slet med en gans­ke kraft­ig fork­jø­lel­se og der­for var det Dani­el og Uwe som tok gui­de­rol­len på dis­se turene – det var ingen man­gel på gui­der ombord og der­med ikke noe pro­blem. Det er bare noen bil­der fra dis­se turene som mang­ler, en eller annen liten fjell­topp som ikke er syn­lig på dis­se side­ne mens jeg måt­te det ta litt med ro. Javel, det er sånt som skjer … ikke mye mer jeg kun­ne gjø­re en å ta det litt avs­lap­pet.

Glacier in Fuglefjord

Bre­land Spits­ber­gen: Svitjod­breen i Fuglefjor­den.

Bil­de­gal­le­ri 1: Fra Isfjor­den til Sorg­fjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til Sorg­fjor­den  → I Hin­lo­pens­tre­tet og til Nord­aus­t­lan­det  → Fra Wood­fjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php