spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Drivis og dyreliv: Svalbard med SV Antigua, 1.-9. juni 2019

Galleri 3: på vestkysten

Etter fle­re dager med mye dri­vis og snø var det flott å kom­me til­ba­ke til tund­ra­en igjen. I Eidem­buk­ta var slet­telan­det såvidt snø­fritt slik at vi kun­ne dra på fot­tur langs kys­ten og mot noen åser for å nyte turen og uts­ik­ten. Tund­ra­ens typi­ske dyre­liv var tils­tede med Sval­bard­rein, fjell­rev og for­skjel­li­ge fug­ler, inklu­dert polar­svøm­mes­ni­pen og den sjeld­ne svar­tan­den.

Etter en vak­ker avs­tik­ker til St. Jonsfjor­den bruk­te vi den sis­te dagen i Isfjor­den. Nå kom sola ut igjen og det var flott etter fle­re dager med grå­vær. Hva kun­ne være bed­re enn en dag på Sval­bard med sol­skinn? Rik­tig, en dag på Sval­bard med sol­skinn og isbjørn, gitt at det er en fin møte uten fare eller forstyr­rel­se, slik skal det være. Vi fikk til og med se en bam­se på en isflak som hold på med å spi­se en sel!

Gal­le­ri 3: på ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den  → Nordover, til dri­vi­sen  → På ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.06.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php