spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Drivis og dyreliv: Svalbard med SV Antigua, 1.-9. juni 2019

Galleri 3: på vestkysten

Etter fle­re dager med mye dri­vis og snø var det flott å kom­me til­ba­ke til tun­draen igjen. I Eidem­buk­ta var slettel­an­det såvidt snøfritt slik at vi kun­ne dra på fot­tur langs kys­ten og mot noen åser for å nyte turen og utsik­ten. Tun­draens typi­ske dyre­liv var tils­tede med Sval­bar­d­rein, fjell­rev og for­skjel­li­ge fug­ler, inklu­dert polarsvøm­mes­ni­pen og den sjeld­ne svar­tan­den.

Etter en vak­ker avs­tik­ker til St. Jons­fjor­den bruk­te vi den sis­te dagen i Isfjor­den. Nå kom sola ut igjen og det var flott etter fle­re dager med grå­vær. Hva kun­ne være bed­re enn en dag på Sval­bard med sol­skinn? Rik­tig, en dag på Sval­bard med sol­skinn og isbjørn, gitt at det er en fin møte uten fare eller fors­tyr­rel­se, slik skal det være. Vi fikk til og med se en bam­se på en isflak som hold på med å spi­se en sel!

Gal­le­ri 3: på ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den  → Nord­o­ver, til dri­vi­sen  → På ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.06.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php