spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Trollsteinen

360°-Panoramabilder

Det 849 m høye fjel­let Troll­stei­nen er et popu­lært mål for fot­tu­rer nær Lon­gye­ar­by­en. Turer kan gjø­res både om som­me­ren og sent på vin­te­ren, da helst på tru­ger eller med ski. For de fles­te vil turen ta bror­par­ten av en dag, men erfar­ne loka­le, ‘spor­ty’ ski­gåe­re har gjort turen på noen få timer.

Turen går enten over Lars­breen (da ofte via Lon­gyear­breen og Sar­ko­fa­gen) eller fra Gru­ve­f­jel­let.

Dis­se pan­ora­ma­bil­de­ne ble beg­ge tatt i tid­lig april.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php