spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Halvmåneøya

360° panoramatur

Halv­må­neøya – vir­tu­ell pan­ora­ma­tur

Halv­må­neøya er en liten stei­ne­te øy øst for Edgeøya, nøyak­tig i det områ­det der hav­strøm­mer fra Øst-Spits­ber­gen tar med seg en mas­se tung pak­kis om våren, og det sam­ler seg mye isbjørn i områ­det. Her had­de de mest pro­fes­jo­nel­le fang­st­men­ne­ne sitt vik­tigs­te jak­tom­rå­de for isbjørn. Fang­st­menn har over­vin­tret her åtte gan­ger mel­lom 1946 og 1971, med en totalt fangst på rundt 905 isbjørn, de fles­te av dis­se tatt med selvs­kudds­kas­ser. Rekor­den, hvis man vil bru­ke den slags begrep, ble satt i 1964-1965 med 144 bjør­ner, av Andre­as Bjørns­vik og Kjell Johan­sen.

Hyt­ta Bjør­ne­borg ble ori­gi­n­alt bygd i 1904, og i 1935 fikk den mer eller mind­re det utse­en­det den har i dag. Sene­re modi­fik­as­jo­ner ble tatt bort igjen, og i 1995 ble hyt­ta reno­vert. Etter Fred­heim i Tem­pel­fjor­den, er Bjør­ne­borg blant de mest berøm­te fang­st­mannshyt­te­ne på Spits­ber­gen.

Den førs­te nor­ske over­vint­rin­gen på Halv­må­neøya var i 1898-99, men beg­ge fang­st­men­ne­ne døde av skjør­buk. Det er res­ter etter hyt­ta deres, som kan ses noe sør for Bjør­ne­borg, ikke langt fra stran­da.

Gra­ver, gam­le selvs­kudds­kas­ser, isbjørn­bein og res­ter etter en and­re hyt­te nær søren­den av øya er stil­le vit­ner om den inten­se isbjørn­jak­ta som fore­gikk her i fle­re tiår. Den sis­te over­vint­rin­gen på Halv­må­neøya ble gjort av Per John­son i 1970-71.

Siden 2010 har øya blitt ver­net på grunn av den­ne his­to­ris­ke arven. Den enes­te delen av øya som fort­satt kan besøkes er områ­det rett rundt Bjør­ne­borg, res­ten er for­budt områ­de. Abso­lutt en kon­tro­vers frem­gangs­må­te, men det er sånn det er.

Back

2 kommentar til Halv­må­neøya

 1. Helge Ekeberg says:

  Hei
  Jeg var med å som isbjørn­vakt for tea­m­et på 2 snek­ke­re som reno­ver­te Bjør­ne­bo i 1995. Ser det har blitt noen end­rin­ger der siden da. Sis­te dagen før vi ble hen­tet til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en, hang jeg opp en ølboks i ram­men over sen­gen der:-)
  Det ble muli­gens for sterk kost for noen:-)) Artig å se det igjen uan­sett. Tusen takk!

 2. Inge Aamlid says:

  Hei, eg var med og restau­rer­te den­ne hyt­ta i 1995. Moro og sjå bil­de derif­rå. Hyg­ge­lig at hyt­ta ser ut til å stå godt, den var i sør­ge­lig for­f­at­ning då vi kom. Ca 100 cm is inni hyt­ta, og knus­te dører moa. Det var eit even­tyr for meg å job­be på Halv­må­neøya.
  Takk for meg
  Inge Aam­lid

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php