spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2023 → Rundt Spits­ber­gen 10.-23.9. med SV Anti­gua

Rundt Spitsbergen 10.-23.9. med SV Antigua

Reisedagbok og bildegallerier

SV Antigua, Spitsbergen 2023, Kongsfjorden

SV Anti­gua i Kongsfjor­den.

Det er kan­skje lys­et som får folk til å rei­se til Sval­bard i sep­tem­ber, med vær og lys­s­tem­nin­ger mel­lom som­mer og vin­ter. Og vi fikk litt av hvert på den­ne turen, fra sen­som­mer til tid­lig vin­ter i løpet av 2 uker. I løpet av ett døgn, fak­tisk! Og så mye mer, så man­ge vak­re og spen­nen­de steder, dyre­liv og mye mer. Vi seil­te fak­tisk rundt hove­døya Spits­ber­gen, vi had­de tid og vær til det, så det var bare å kom­me i gang med det.

Vi had­de en helt fan­tas­tisk tur og det var en utro­lig vak­ker slutt på en lang og vel­dig bra Sval­bard­som­mer for meg. Så jeg vil bru­ke anled­nin­gen til å tak­ke alle som har bidratt til det, på den­ne turen først og fremst kap­tain Ser­ge og hans gode manns­kap på SV Anti­gua. Fan­tas­tis­ke folk og utro­lig bra job­ba, alle sam­men! Vi sees snart i Trom­sø 😊

SV Antigua, Svalbard 2023, crew

Manns­ka­pet til SV Anti­gua i Lon­gye­ar­by­en, 23. sep­tem­ber 2023.

Tri­plog: Sval­bard med SV Anti­gua, 10. – 23. sep­tem­ber 2023

Det er to for­skjel­li­ge vers­jo­ner. Inn­hol­det er det sam­me, for­skjel­len lig­ger i fils­tør­rel­sen og der­med i kva­li­te­ten. Teks­ten er på tysk uan­sett.

Med SV Anti­gua rundt Spits­ber­gen

På dis­se side­ne vil du fin­ne bil­de­gal­li­er og kor­te fortel­lin­ger om de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

SV Antigua og hvithvaler, Dicksonfjorden, Spitsbergen 2023

Hvith­va­ler (Belugas) i Dick­son­fjor­den.

Vir­tu­el­le turer til steder vi besøk­te under den­ne turen

Det er man­ge sider på spitsbergen-svalbard.no dedi­kert til for­skjel­li­ge steder på Sval­bard, inklduert noen som vi besøk­te under den­ne turen. Side­ne har bil­de­gal­le­ri­er, 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der og litt bak­grunn om plas­sen:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php