spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home → Pres­se­info

Presseinfo

Rolf Stan­ge – ekspe­dis­jons­le­der, forfat­ter, foto­graf, utgi­ver

Informas­jons­ma­te­ri­al­et og bil­der på den­ne siden er fritt tilg­jen­ge­lig for bruk av alle medier. Venn­ligst ikke nøl med å ta kon­takt der­som du har ytter­li­ge­re spørs­mål.

Cur­ri­cu­lum vitae (CV)

Fak­ta­ark: Rolf Stan­ge – ekspe­dis­jons­le­der og forfat­ter

  • Fak­ta­ark (klikk her). Nøk­kel­in­fo om mine pro­fes­jo­nel­le akti­vi­te­ter som pola­rek­spe­dis­jons­gui­de, forfat­ter og utgi­ver.

Media­fi­ler: bil­der av Rolf Stan­ge

Dis­se bil­de­ne er dis­po­nible for fri bruk uten vide­re til­l­atel­se eller fore­spørs­ler om bruk.

Pres­se­info: bøker skre­vet og utgitt av Rolf Stan­ge (utvalg)

Det er man­ge and­re bøker utgitt, men gui­de­bo­ken Spits­ber­gen – Sval­bard er mitt vik­tigs­te verk. Den er for meg et livs­verk og også den mest populæ­re boken jeg har utgitt. Det hol­der for nå. Venn­ligst ta en titt på nett­bu­tik­ken min (klikk her) for å se hva som er tilg­jen­ge­lig for polen­tus­i­as­ter.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.02.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php