spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard rund med SV Anti­gua, 12.-29. juli 2018 → Gal­le­ri 5: Horn­sund til Isfjord – Sval­bard 2018

Svalbard med SV Antigua, 12.-29. juli 2018

Galleri 5: Hornsund til Isfjord

Det ble en gans­ke sports­lig seil­as fra Sør­kapp opp til Horn­sund, og her blås­te det opp. Lik­e­vel fikk vi dagen etter kom­me i land en kort tur i Adria­buk­ta. Sene­re klar­te det til og med opp så vi fikk også se en god del av Horn­sun­dets berøm­te lands­kap av fjell og bre.

Det var fort­satt merk­ba­re døn­nin­ger var stor­ha­vet da vi fort­sat­te med turen nord­o­ver til Bell­sund, men det ble rolig å stil­le så snart vi var i kyst­næ­re far­vann igjen, så vi kun­ne nyte turen på tun­draen og fortel­lin­ger fra Spits­ber­gens his­to­rie, lands­ka­pet og spen­nen­de geo­lo­gi. Det som øns­ket had­de anled­ning til å dra ut på lang­tur inklu­dert en over­nat­ting på telt i vill­mar­ka, selv om været den­ne nat­ten var ikke slik en kan­skje øns­ket seg det.

Turen rund Sval­bard ble kom­plett i Isfjor­den, både geo­gra­fisk med tan­ke på ruten og på and­re måter. Under besøket i Barents­burg lær­te vi mye om Spits­ber­gens his­to­rie i 1900-tal­let, Sval­bard­trak­ta­ten, ver­dens­krig og det hele. Og den sis­te dagen sat­te vi kurs inno­ver Ekm­anfjor­den og Yol­dia­buk­ta med Wahl­enberg­breen for å nyte tun­dra og en vel­dig isb­re. En vel­dig høf­lig knølh­val vin­ket far­vel rett på vei inn i Advent­fjor­den, noen få mil før vi nåd­de frem til kaia i Lon­gye­ar­by­en igjen!

Kart 5 – Horn­sund til Isfjord

Spitsbergen map 5: Hornsund to Isfjord

Gal­le­ri 5: Horn­sund til Isfjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­vest Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Free­man­sund til Sør­kapp  → Horn­sund til Isfjord

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php