spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Wijdefjorden

Spitsbergens lengste fjord har en unik flora

Generelt

Wijdefjorden er den lengste fjorden på Svalbard (Isfjorden følger med veldig lite avstand på plass 2). Det er bare 30 kilometer mellom Austfjorden, som er den innersten delen av Wijdefjorden, og Billefjorden, som ligger på nordsiden av Isfjorden. Dermed er Svalbards hovedøy Spitsbergen nærmest skjæret i to.

Kart Wijdefjorden

Området sør for Wijdefjorden er et utmerket turterreng for krevende vandreturer som er i rekkevide fra Pyramiden. Ellers er Wijdefjorden ikke blant Svalbards mest trafikkerte strøk, dersom farvannet er dårlig kartlagt og det er ikke vanlig for cruisehip å seile her. Om vinteren er det en del fastboende fra Longyearbyen som drar hit på skutertur.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Geologi

Geologien er spennende og byr på rike kontraster. Det er gamle grunnfjellbergarter på østsiden av Wijdefjorden, i Ny-Friesland. I den sørlige delen av Ny-Friesland er det kristalline bergarter, i hovedsaken granitt og gneiss, som danner det alpine fjellandskapet i og rundt Atomfjella. Her spilte harde bergarter og kraftig tektonisk heving i lag, noe som førte til et sterk bredekt landskap med bratte, alpine tinder.

Stubendorffbreen, Austfjorden

Landskap rundt Stubendorfbreen på østsiden av Austfjorden, i Ny-Friesland.

Her er landet mye sterkere brelagt enn på vestsiden av Wijdefjorden, i Andrée Land. Der består fjellet av sedimenter fra Devontiden. Det er sandstein og konglomerater som ble avleiret da den kaledonske fjellkjeden ble erodert. Sedimentlagene ble bevart i en stor graben. Jernoksider som hematit ble dannet gjennom forvitring, noe som gav mange sedimentlag en utpreget og vakker rød farge.

Andrée Land, Wijdefjorden

Old Red fra Devontiden: vakre farger i Andrée Land på vestsiden av Wijdefjorden.

Lagene ble senere kraftig deformert igjen i en tektonisk fase som er kjent som Svalbardian fase i den øverste Devontiden, og senere igjen under den alpine fjellkjedefoldingen i Paleogentiden. I dag er avleiringene i Andrée-Land-Grabensystemet og noen andre områder kjent som Old Red. Den kumulative tjukkelsen av lagene er på minst 7-8 km!

Landskap

I Andrée Land på vestsiden av Wijdefjorden er det hovedsakelig relativt myke sandsteinlag med vakker rød farge som gir landskapet et mindre alpint preg og mindre bredekning enn i Ny-Friesland på østsiden. Det er bare få isbreer i Andrée Land og disse er ikke på den samme størrelsen som deres slektninger lenger øst.

Dette står i sterk kontrast til det alpine og bredekte landskapet i Ny-Friesland. Her står Newtontoppen, Svalbards høyeste fjell med 1713 meter, og Atomfella, et vilt og vakkert fjellandskap med bratte tinder.

Austfjorden er den innerste delen av Wijdefjorden. Her er det den mektige Mittag-Lefflerbreen som behersker landskapet.

Mittag-Lefflerbreen, Wijdefjorden

Mittag-Lefflerbreen i Austfjorden, innerst i Wijdefjorden.

Langt mot nord finnes det et unikt landskap med flere store innsjøer i Wijdefjorden.

Innsjøer, Wijdefjorden

Innsjøer ved Vassfarbukta i Wijdefjorden.

Flora og fauna

Det er en forholdsvis rik og variert flora i Wijdefjorden. Klimaet i Wijdefjordens indre strøk er litt mer kontinental, mens den blir mer maritimt ved kysten på nordsiden. Derfor er det høyere sommertemperaturer i Austjorden og Vestfjorden, Wijdefjordens indre grener, og en litt lengre vegetasjonsperiode.

Vegetasjon i Wijdefjorden

Vegetasjon i Wijdefjorden: polarjonsokblom og tuesildre.

På den andre siden er det lite nedbør her, og resultatet er noe ganske spesielt: en vegetasjonstype som ligner på en arktisk steppe. Denne plantegeografiske utviklingen fra ytterkysten til de indre forgreningene finnes ikke andre steder på Svalbard og derfor ble Indre Wijdefjorden Nasjonalpark opprettet i 2003. Her finnes det noen sjeldne arter, blant annet gress og insekter.

Historie

Wijdefjorden spilte en stor rolle for den tragiske Schröder-Stranz-ekspedisjonen. Flere av ekspedisjonens medlemmer døde her.

Villa Rave, Elvetangen

Villa Rave på Elvetangen nord i Wijdefjorden. Den laftede delen av hytta går tilbake til Pomortiden, resten stammer fra den norske fangstperioden. Hytta spilte en rolle under Schröder-Stranz-ekspedisjonen.

Området ble hyppig brukt både av Pomorene og senere av norske fangstmenn, og det finnes en del fangsthytter her. Blant dem er pomorhytta på Dirksodden, en av få hytter fra Pomortiden som fortsatt står. En annen kjent fangsthytte i Wijdefjorden er hytta på Austfjordneset, som i dag eies av Sysselmannen som fortsatt leier den ut til fangstfolk (til skrivende stund i 2019 er hytta stengt pga vedlikehold.

Tilbake

Siste modifikasjon: 11.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php