spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Edgeøya

Edgeøya

Edgeøya map

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Generelt: Edgeøya er den tredje største øya av de som inngår i øygruppen Svalbard, med 5150 km2. Den er oppkalt etter Thomas Edge, en britisk hvalfanger fra 1600-tallet. Øya er vernet som en del av Søraust-Svalbard naturreservat.

Geologi: Som Barentsøya. Ganske ensformige Trias-sedimenter (tidlig Mesozoikum, 205-250 million år siden), for det meste sand-, mudder- or leire. Disse ble avsatt i grunne kontinentalsokkelhav og nærme kysten (delta sedimenter osv.), delvis i et anoksisk (mangel av oksygen) miljø, men rik i et organisk perspektiv og ofte mørke i utseende. Sedimentene er ikke blitt deformert, og lagene har mer eller mindre bevart sin opprinnelig horisontal posisjon. Noen lag har rikt med fossiler (ammonitter, skjell osv.). Noe av sandsteinene fra elvedelta inneholder tynne lag med kull, men på grunn av deres lave kvantitet og kvalitet, er de ikke av økonomisk interesse.

Innenfor de triasiske sedimentene er det ett lag av svart papirskifer som ofte former bratte klipper, synlig fra for eksempel begge sidene av Freemansundet. Der smale elver kutter gjennom, er det ofte små canyoner.

Forvitret sedimenter på Edgeøya

Siltstein sprukket opp av frost på Edgeøya.

Det er diabas (‘basalt’) intrusjoner i noen deler fra den øvre Jura til krittalderen. Ettersom de er relativt harde, former ofte intrusjonene odder, øyer og utstikkende klipper i ellers slake skråninger eller uniforme kystlinjer.

Landskap: Som Barentsøya. Brede platåformede fjell og åpne daler. Mindre breer enn i østre deler av Spitsbergen, som ligger høyere og får mer nedbør.

Klikk her for panoramabilder av Edgeøya.

Hvalbein i Rosenbergdalen, Edgeøya

Et gammel hvalbein tar del av den rike tundraen.

Flora og Fauna: Som Edgesøya, arktisk. Tundraen er ofte veldig rik, selv om den har færre arter enn nært vestkysten av Spitsbergen. Den rike tundraen har en sterk bestand av reinsdyr.

Snøull på Edgeøya

Snøull. Edgeøya.

Bratte klipper (Trias papirskifer) er hjemmet til kolonier av krykkjer, hvilke som tiltrekker fjellrev. Viktige migrerings og hi områder for isbjørn.

Det er flere hvileplasser for hvalross på og nærme Edgeøya, hvilke som har økt i antall de siste årene.

Historie: Oppdaget tidlig på 1600-tallet av hvalfangstere, og muligens kjent til av Pomorene enda tidligere enn det. Pomorene etablerte flere fangststasjoner og brukte dem godt inn i 1800-tallet. Sent på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet, var sørøst Edgeøya et viktig område for Norske fangstmenn til å jakte på isbjørn.

Fangstmannshytte på Edgeøya

Norsk fangstmannshytte på Andréetangen, sørøst Edgeøya.
Byggget av den norske isnjørnjegeren Henry Rudi i 1946.

Den Svensk-russiske meridianbue-ekspedisjonen (1899-1904) hadde en overvintringsstasjon på Kapp Lee (mer presist Dolerittneset). På samme plass, etablerte nederlandske biologer en forskningsstasjon på sluttem av 1960-tallet, der de også overvinteret for å hovedsakelig forske på isbjørn. Stasjonen ble forlatt etter bare noen få år.

Kapp Lee, Edgeøya

Kapp Lee/Dolerittneset med gamle hus og hvalross.

Edgeøya (galleri)

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php