spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Trygghamna: Knuvlen

Panorama av fjell, bre og fjord i Isfjorden på Svalbard

Knuvlen og Trygghamna, kart

Fjell­top­pen Knu­v­len lig­ger i Trygg­ham­na på nordsi­den av Isfjor­den.

Det lil­le fjel­let Knu­v­len lig­ger mel­lom isbre­er innerst i Trygg­ham­na. Det var engels­ke og neder­lands­ke hval­fan­ge­re som ga buk­ta det deskrip­ti­ve nav­net på 1600-tal­let. Her fikk de en skjer­met havn ikke så langt unna det åpne havet. Det kan rik­tignok blå­se godt også her med den ret­te vind­ret­nin­gen.

Den inners­te viken i Trygg­ham­na fan­tes nok ikke på 1600-tal­let. Den var tro­lig dek­ket av is, men isbree­ne har truk­ket seg et stykke til­ba­ke de sis­te århund­re­ne. Knu­v­len er frem­de­les omgitt av bre­er på fle­re kan­ter (Pro­tek­tor- og Har­riet­breen).

Knu­v­len rager ikke høye­re enn 330 moh., men fjell­skrå­nin­ge­ne er såpass brat­te at det skal en reell inn­sats til for å kom­me seg opp og nyte utsik­ten. Sand­stei­nen er for­vi­tret av frost, noe som har skapt store, spis­se stein­bl­ok­ker. Det gjør ikke gåtu­ren opp sær­lig enkel, men den fan­tas­tis­ke utsik­ten gjør til at det er ver­dt stre­vet.

Bil­de­gal­le­ri – Trygg­ham­na: Knu­v­len

Noen bil­der fra Knu­v­len og dens omgi­vel­ser, fra turer i 2016 og 2019.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php