spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Trygghamna: Knuvlen

Det lil­le fjel­let Knuv­len lig­ger mel­lom isbre­er innerst i Trygg­ham­na. Det var engels­ke og neder­lands­ke hval­fan­ge­re som ga buk­ta det deskrip­ti­ve nav­net på 1600-tal­let. Her fikk de en skje­r­met havn ikke så langt unna det åpne havet. Det kan rik­ti­gnok blå­se godt også her med den ret­te vin­d­ret­nin­gen.

Den inners­te viken i Trygg­ham­na fan­tes nok ikke på 1600-tal­let. Den var tro­lig dek­ket av is, men isbree­ne har truk­ket seg et stykke til­ba­ke de sis­te århund­re­ne. Knuv­len er frem­de­les omgitt av bre­er på fle­re kan­ter (Pro­tek­tor- og Har­riet­breen).

Knuv­len rager ikke høye­re enn 333 moh., men fjells­krå­nin­ge­ne er såpass brat­te at det skal en reell inn­sa­ts til for å kom­me seg opp og nyte uts­ik­ten. Sand­stei­nen er for­vi­tret av frost, noe som har skapt store, spis­se stein­blok­ker. Det gjør ikke gåtu­ren opp sær­lig enkel, men den fan­tas­ti­s­ke uts­ik­ten gjør til at det er ver­dt stre­vet.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php