spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Telelinken

360° Panoramabilder

Tel­el­in­ken 1

Tel­el­in­ken er en liten hyt­te med en gene­ra­tor og noen store anten­ner, og lig­ger i skrå­nin­gen på Hiorth­fjel­let. Anten­ne­ne peker mot sør. De sør­get for at Lon­gye­ar­by­en fikk inn TV-signal­er i lang tid.

Tel­el­in­ken 2

I dag er Tel­el­in­ken, eller hel­ler den natur­li­ge hyl­len neden­for hyt­ten, et populært utkikks­punkt for flot­te pan­ora­ma­utsik­ter over Advent­fjor­den med Lon­gye­ar­by­en og omegn. Det er lett å dra hit under vin­ter­se­son­gen med snøs­ku­ter eller bel­te­vo­gner.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php