spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2023 → Sval­bard rundt, 1.-18. juli 2023 med SV Mean­der

Svalbard med SV Meander, 01.-18. juli 2023

Reisedagbok og bilder

SV Meander 2023, i drivisen nord for Spitsbergen

SV Mean­der i dri­vi­sen nord for Spits­ber­gen.

Her fin­ner du mas­se­vis av bil­der fra en 18 dagers tur rundt Spits­ber­gen, Sval­bards hove­døy. Det var en utro­lig vak­ker tur med man­ge flot­te natur­opp­le­vel­ser, vand­re­tu­rer, dyre­liv osv. Den­ne turen var den and­re turen rundt Spits­ber­gen av seilski­pet Mean­der og dets lengs­te tur så langt i Sval­bards far­vann.

I lik­het med den kort­e­re rei­sen med SV Anti­gua for noen uker siden var vi vel­dig hel­dig med været også den­ne gan­gen. Side­ne som vil fin­ne ved å trykke på len­ke­ne neden­for vil gi deg et godt inn­trykk av den­ne turen. I rei­se­dag­bo­ka vil du fin­ne en mer nøyak­tig og detal­jert bes­kri­vel­se (på tysk).

Rei­se­dag­bok: Sval­bard med SV Mean­der, 01.-18. jul 2023

Det fin­nes to for­skjel­li­ge vers­jo­ner av rei­se­dag­bo­ka. For­skjel­len lig­ger i fils­tør­rel­sen og der­med i kva­li­te­ten, inn­hol­det er det sam­me. Teks­ten er på tysk.

Bil­de­gal­le­ri­er – med SV Mean­der Spits­ber­gen rundt

Her vil du fin­ne kor­te bes­kri­vel­ser og man­ge bil­der fra de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne rei­sen:

Vir­tu­el­le turer til noen steder vi har besøkt på den­ne turen

Det er fak­tisk mulig å ta en vir­tu­ell tur til en del av stede­ne som vi fikk opple­ve i rea­li­te­ten på den­ne turen ved å åpne dis­se side­ne her:

  • Trygg­ham­na: fjel­let Knu­v­len. Vi fikk ikke gå i land der på grunn av kraft­ig vind, men vi had­de en hel natt til å nyte dis­se vak­re omgi­vel­se­ne 🙂
  • For­lands­und: Eidem­buk­ta
  • Kongsfjord: Ny-Åle­sund
  • Den søre ves­t­kys­ten i Sør­kapp Land. Vi var i land litt nord for stedet pre­sen­tert på den­ne siden, men lands­ka­pet er jo det sam­me.
  • Hyt­te­vi­ka, abso­lutt en av mine ynd­lings­plas­ser.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php