spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsburg: Postkontor og suvenirbutikk

360° panorama

Sol­sik­ken ved siden av trap­pen er ganske berømt: den er den enes­te på Sval­bard 🙂 For len­ge siden var det gam­le Pomor­mu­seet inne i et hus bak trap­pen, men det har flyt­tet et annet sted og huset har for det mes­te forsvun­net. I delen av huset som frem­de­les er der, til høy­re for trap­pen, fin­nes nå post­kon­to­ret og en suve­nir­bu­tikk.

Pos­ten er nor­sk, siden alt av Sval­bard, Bar­ents­burg inklu­dert, er under nor­sk lov og suver­e­ni­tet, i sams­var med Sval­bard­trak­ta­ten. Post sendt fra Bar­ents­burg post­kon­tor får nor­ske fri­mer­ker og blir sendt via Lon­gye­ar­by­en og Nor­ge.

Tid­li­ge­re var både pos­ten og suve­nir­bu­tik­ken inne i hotel­let. Under omf­at­ten­de oppus­sing, som begy­n­te i ca. 2012, fikk de sin egen adres­se og bed­re plass. Utval­get av suve­ni­re­ne er ver­dt å se på: det fin­nes langt fle­re lokal­pro­du­ser­te pro­duk­ter enn for eks­em­pel i Lon­gye­ar­by­en.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php