spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Barentsburg: Postkontor og suvenirbutikk

360° panorama

Sol­sik­ken ved siden av trap­pen er gans­ke berømt: den er den enes­te på Sval­bard 🙂 For len­ge siden var det gam­le Pomor­mu­seet inne i et hus bak trap­pen, men det har flyt­tet et annet sted og huset har for det mes­te fors­vun­net. I delen av huset som frem­de­les er der, til høy­re for trap­pen, fin­nes nå post­kon­to­ret og en suve­nir­bu­tikk.

Pos­ten er norsk, siden alt av Sval­bard, Barents­burg inklu­dert, er under norsk lov og suver­eni­tet, i sams­var med Sval­bard­trak­ta­ten. Post sendt fra Barents­burg post­kon­tor får nor­ske fri­mer­ker og blir sendt via Lon­gye­ar­by­en og Nor­ge.

Tid­li­ge­re var både pos­ten og suve­nir­bu­tik­ken inne i hotel­let. Under omfat­ten­de oppus­sing, som begyn­te i ca. 2012, fikk de sin egen adres­se og bed­re plass. Utval­get av suve­ni­re­ne er ver­dt å se på: det fin­nes langt fle­re lokal­pro­du­ser­te pro­dukter enn for eks­em­pel i Lon­gye­ar­by­en.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php