spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Sørgattet: Bjørnhamna

360° panorama

Bjørn­ham­na i Sør­gat­tet som en vir­tu­ell pan­ora­ma­tur

s_PanoTour_Bjoernhamna

Sør­gat­tet

Sør­gat­tet er et smalt sund som skil­ler hove­døya Spits­ber­gen fra den lil­le Dans­køya. Det er et buk­ten­de og del­vis grunt sund med ster­ke strøm­mer, og kan der­med ikke for­se­res av store far­tøy.

Bjørn­ham­na (1)

Den lil­le hav­na Bjørn­ham­na lig­ger midt på sør­si­da av Sør­gat­tet. For små båter har natu­ren skapt en godt skje­r­met, natur­lig liten havn her.

Bjørn­ham­na (2)

Bjørn­ham­na er den førs­te gode, natur­li­ge hav­na du kom­mer til når du sei­ler nordover fra Mag­da­le­n­efjor­den, og det er kun en kort sei­las dit. Bjørn­ham­na er der­med et natur­lig stop­pes­ted mel­lom den nord­vest­re kys­ten og det nord­vest­re hjør­net av Spits­ber­gen. Det falt seg natur­lig for fangst­men­ne­ne å byg­ge en hyt­te på et slikt sted, som var både stra­te­gisk for­de­l­ak­tig og prak­ti­sk. Hyt­ta ble byg­get i 1925 av Georg Bjørn­nes, en velk­jent fangst­mann i sin tid, på sam­me sted som det før stod en eld­re hyt­te. Fle­re små hyt­ter i Mag­da­le­n­efjor­den len­ger sør og på Dans­køya len­ger nord hør­te til det sam­me jak­tom­rå­det.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php