spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Andréetangen

Panorama av en fangsthytte på Edgeøya

Vir­tu­ell tur: fangsthyt­ta på Andréet­an­gen, Edgeøya

Edgeøya: Andréet­an­gen

Den sørøst­li­ge delen av Edgeøya har et helt spe­sielt lands­kap, dyre­liv og his­to­rie. De vids­trak­te pla­tåf­jel­le­ne kan noen gan­ger vir­ke dyst­re og depri­me­ren­de, spe­sielt i grå­vær. Lav­lan­det Andréet­an­gen, opp­kalt etter en tysk geo­graf og ikke etter den svens­ke bal­long­pi­lo­ten, bes­tår av store tund­ra­er. Nær kys­ten, ikke langt fra den gam­le fangsthyt­ta, kan man ofte se en flokk hval­ros­ser.

Fangsthyt­ta på Andréet­an­gen: inn­gan­gen

I fle­re hund­re år inn­til and­re ver­dens­k­rig har de små øye­ne Zieg­lerøya og Delit­schøya, som lig­ger i umid­del­bar nær­het av Andréet­an­gen, blitt brukt som base for fangst­folk.

Den gam­le fangsthyt­ta på Andréet­an­gen har nok sett bed­re tider. Da bil­de­ne ble tatt (i august 2014), var taket ved inn­gan­gen tem­me­lig øde­lagt.

Hyt­ta på Andréet­an­gen: hove­drom

Andréet­an­gen hyt­te ble byg­get i 1946 av Hen­ry Rudi, den berøm­te «Isbjørn­kon­gen». Rudi var ikke len­ger den yngs­te, men like­vel over­vin­tret han fle­re gan­ger her før han trakk seg til­ba­ke fra fangst­li­vet.

Hyt­ta på Andréet­an­gen: soverom

På baks­iden lig­ger soverom­met. I en peri­ode lå det også et annet rom her, men det­te ble sene­re fje­r­net. Etter at Hen­ry Rudi over­vin­tret her, har også and­re kjen­te ishavs­folk som isbjørn­forske­ren Thor Lar­sen og Per John­son, den sis­te isbjørn­je­ge­ren i den­ne regio­nen til­bragt en vin­ter i hyt­ta. Ved siden av, byg­de Lar­sen et lite labo­ra­to­ri­um og ga den lil­le boset­nin­gen nav­net «Per­ma­frost City», men i dag er det ingen spor igjen av labo­ra­to­riet.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Og til syvende og sist mitt nytt Ceterum censeo:

ny bok

min ny bok, fotoboka "Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen" (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestilles fra nå av. Klikk her for mer info :-)

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php