spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Andréetangen

Panorama av en fangsthytte på Edgeøya

Vir­tu­ell tur: fang­sthyt­ta på André­e­tan­gen, Edgeøya

Edgeøya: André­e­tan­gen

Den sørøst­li­ge delen av Edgeøya har et helt spe­sielt lands­kap, dyre­liv og his­to­rie. De vids­trak­te pla­tåf­jel­le­ne kan noen gan­ger vir­ke dys­t­re og depri­mer­en­de, spe­sielt i grå­vær. Lav­lan­det André­e­tan­gen, opp­kalt etter en tysk geo­graf og ikke etter den svens­ke bal­long­pi­lo­ten, består av store tun­draer. Nær kys­ten, ikke langt fra den gam­le fang­sthyt­ta, kan man ofte se en flokk hval­ros­ser.

Fang­sthyt­ta på André­e­tan­gen: inn­gan­gen

I fle­re hundre år inn­til and­re ver­dens­krig har de små øyene Zieg­lerøya og Delit­schøya, som lig­ger i umid­del­bar nær­het av André­e­tan­gen, blitt brukt som base for fang­st­folk.

Den gam­le fang­sthyt­ta på André­e­tan­gen har nok sett bed­re tider. Da bil­de­ne ble tatt (i august 2014), var taket ved inn­gan­gen tem­me­lig øde­lagt.

Hyt­ta på André­e­tan­gen: hove­drom

André­e­tan­gen hyt­te ble byg­get i 1946 av Hen­ry Rudi, den berøm­te «Isbjørn­kon­gen». Rudi var ikke len­ger den yngs­te, men lik­e­vel over­vin­tret han fle­re gan­ger her før han trakk seg til­ba­ke fra fang­st­li­vet.

Hyt­ta på André­e­tan­gen: sove­r­om

På baks­iden lig­ger sove­rom­met. I en peri­ode lå det også et annet rom her, men det­te ble sene­re fjer­net. Etter at Hen­ry Rudi over­vin­tret her, har også and­re kjen­te ishavs­folk som isbjørn­for­ske­ren Thor Lar­sen og Per John­son, den sis­te isbjørn­jege­ren i den­ne regio­nen til­bragt en vin­ter i hyt­ta. Ved siden av, byg­de Lar­sen et lite labo­ra­to­ri­um og ga den lil­le boset­nin­gen nav­net «Per­ma­frost City», men i dag er det ingen spor igjen av labo­ra­to­riet.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php