spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Edgeøya: Åneset

360 grader panoramabilder og litt om historien

Åne­set er på nor­døst­siden av Edgeøya, langt mot øst i Free­man­sun­det. Tund­ra­en er vel­dig kar­rig og det er åpen­bart at kli­ma­et har et høy­ark­ti­sk preg i mot­set­ning til Spits­ber­gens ves­t­kyst hvor en nord­lig for­gre­ning av golf­strøm­men viser en mild vir­k­ning. Det er kal­de­re på øst­siden av Sval­bard og her fin­nes det mye mer dri­vis.

Lands­ka­pet er pre­get av en vids­trakt kyst­s­let­te med gam­le strand­vol­ler og iskil­po­ly­go­ner i tund­ra­en.

Her står en ruin etter en hyt­te som er den førs­te som nor­ske fangst­menn bygg­de på Edgeøya. De kom opp i 1904 med jak­ten Eli­na Kris­ti­ne. En del av grup­pen over­vin­tret på Tus­enøya­ne sør for Edgeøya.

Hyt­ta på Åne­set fra et annet per­spek­tiv. Jeg tok dis­se bil­de­ne i juli 2018. Hyt­ta for­fal­ler raskt og snart er det nok bare uts­pred­te bord igjen på tund­ra­en.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.12.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php