spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deØygrup­pen Sval­bard: Spits­ber­gen og omegn → Heley­sund – Edgeøya – Bar­entsøya – Tus­enøya­ne

Heleysund - Edgeøya - Barentsøya - Tusenøyane

Interaktivt kart med infosider om øyene i Søraust Svalbard Naturreservatet

Edgeøya og Bar­entsøya er blant de stør­re øye­ne i øygrup­pen Sval­bard, mens Tus­enøya­ne er en øygrup­pe bes­tåen­de av fle­re grup­pe­rin­ger av mind­re øyer. Ryke Yse­øya­ne, som lig­ger øst for Edgeøya, er en liten øygrup­pe av mind­re øyer og en ytter­lig­ger av Tus­enøyea­ne.

Klikk på kar­tet for å åpne sider med detail­jer om de for­skjel­li­ge områ­de­ne.

Kart: Edgeøya, Barentsøya, Tusenøyane

Klikk på kar­tet eller på lin­ke­ne neden­for for å åpne sider med detail­jer om de for­skjel­li­ge øye­ne:

Til­ba­ke

Heleysund Barentsøya Edgeøya Tusenøyane Ryke Yseøyane

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php