spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Gruvefjellet

360°-Panorama

Gru­vef­jel­let 1

Utsikt fra Gru­vef­jel­let som lig­ger rett øst for Lon­gye­ar­by­en.

Gru­vef­jel­let 2

Pan­ora­ma bil­der av Gru­vef­jel­let: gru­vef­jel­let er et pla­tå­for­met fjell som lig­ger øst for Lon­gye­ar­by­en. Det førs­te pan­ora­ma bil­det viser Nyby­en, den øvre delen av Lon­gye­ar­by­en. Bil­det gir også utsikt over de nær­lig­gen­de isbree­ne, spe­sielt godt ser vi Lars­breen med sin store more­ne. Lon­gye­ar­breen er her del­vis skjult av fjell­ryg­gen Sar­ko­fa­gen. Len­ger bak ser man Troll­stei­nen (850 meter) og til høy­re lig­ger Nor­dens­ki­öld­fjel­let (1053 metrer).

Utsikt fra Gru­vef­jel­let som lig­ger rett øst for Lon­gye­ar­by­en.

Det and­re pan­ora­ma bil­det av Gru­vef­jel­let ble tatt ikke langt fra det førs­te, men på en annen tid: det­te er sent i mars (bil­det over), og sam­men­li­gnet med bil­det fra august er det som om de er fra to ulike ver­de­ner! Den eks­ak­te posis­jo­nen av pan­ora­ma­et neden­for er noen få hundre meter nær­me­re Lars­breen. Lon­gye­ar­by­en er her ute av sik­te.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php