spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Emil'janovbreen

Nytt landskap skapt gjennom klimaendringer

Det er nok ikke man­ge som vet uten vide­re hvor som Emil’janovbreen lig­ger. Det er en mel­loms­tor isb­re på øst­kys­ten av Spits­ber­gen, sør for Kval­vå­gen. På kar­tet så det ut som om det lig­ger en liten hal­vøy rett foran breen – en typi­sk situas­jon i klima­en­drin­gens tider: isbree­ne trek­ker seg til­ba­ke og area­len mel­lom end­mo­re­nen og sel­ve breen vok­ser og vok­ser. Det kan lig­ge på land eller under vann, og da kan det bli til en fjord. Lig­ger more­nen under vann, kan den dan­ne poten­sielt far­li­ge grun­ner, men hvis den bare er høy nok dan­ner den noen småøy­er eller en hal­vøy. Det er det som skjed­de både her, ved Emil’janovbreen, og len­ger sør, ved Croll­breen, hvor vi fant et vel­dig ung og spen­nen­de lands­kap i 2018. Og man­ge and­re steder.

Vi had­de satset på å fin­ne en bruk­bar ank­rings­plass bak hal­vøya i den­ne nye fjor­den ved Emil’janovbreen. Far­van­net er ikke kart­lagt, det har jo bare eksis­tert i noen få år. Breen had­de fak­tisk aller­e­de truk­ket seg så langt til­ba­ke at det var mer en nok plass. Og more­nehal­vøya vis­te seg godt egnet til en liten spa­ser­tur.

Nes­te dagen fort­sat­te vi turen nord­o­ver i Kval­vå­gen mot Bol­tod­den. Det er stedet med dino­saur­spo­re­ne. Klikk her for å fort­set­te turen dit.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php