spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­de → Sval­bards plan­ter og bloms­ter

Svalbards planteliv - vegetasjon i Arktis

Sval­bards plan­ter og bloms­ter

Det er mer enn 160 arter med kar­spo­re­plan­ter, hvo­ri­blant for eks­em­pel sild­res­lek­ten og sol­ei­es­lek­ten er svært van­li­ge. And­re van­li­ge plan­ter inklu­de­rer rein­ro­se (Dryas oct­o­pe­ta­la) som en typi­sk tun­drab­lomst. Det er ingen trær her slik man ser for seg et tre, selv om de tre bjør­ke­ar­te­ne (hvor­av den van­ligs­te er polar­vier Salix pola­ris) og dver­gbjør­ken (Betu­la nana) er trær, i et vide­re forstand.

Tund­ra­en ser anner­le­des ut uan­sett hvor man går på grunn av den kom­plek­se mosa­ik­ken med for­skjel­li­ge regio­na­le kli­mamønst­re og geo­lo­gisk bak­grunn. Vege­tas­jo­nen i fjor­dom­rå­de­ne sen­tralt på ves­t­kys­ten kan være over­ras­ken­de rik, mens man fin­ner kar­rig, ørken­li­gnen­de tund­ra­er lengst nor­døst, på Nord­aus­t­lan­det og omkring­lig­gen­de øyer.

Svalbard Poppy (Papaver daliahnum) i polarørken, Sjuøyane

Sval­bard­val­mu­en (Papa­ver dali­ahnum) i polarør­ken, Sjuøya­ne

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php