spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Dunérbukta

360° panoramabilder

Dun­érbuk­ta 1

Dun­érbuk­ta lig­ger på øst­kys­ten av Spits­ber­gen, mel­lom Mohn­buk­ta og Agardhbuk­ta. På som­me­ren, er det sjel­den noen folk på den­ne delen av Spits­ber­gen. De som øns­ker å gå til fots her, må reg­ne med en tøff 4-5 dagers tur – en vei. Det er en flott tur, men den er lang og hard. Det er også få skip som kjø­rer til den­ne delen av Sval­bards far­vann, og hvis de gjør det, vil de fles­te erfa­re at far­van­net nær­me kys­ten og man­gel på le fra sjø og vind kan gjø­re land­gan­gen ganske van­ske­lig.

Dun­érbuk­ta 2

Det er mye enk­le­re å nå Dun­érbuk­ta i løpet av vin­ter­se­son­gen, på den­ne tiden av året tar det bare et par timer å kom­me seg hit med snøs­coo­ter. Det er for det mes­te lokal­be­fol­k­nin­gen fra Lon­gye­ar­by­en som tar turen til Dun­érbuk­ta i vin­ter­se­son­gen. For turis­tene er det van­li­ge­re å dra til Mohn­buk­ta len­ger nord. Lokal­be­fol­k­nin­gen (og bare de) kan overn­at­te i en gam­mel fangsthyt­te som nå admi­nis­tre­res av en klubb i Lon­gye­ar­by­en. Her kan de til­brin­ge en hyg­ge­lig natt eller to og hyt­ta er også et fint utgangs­punkt for en tur til bre­fron­ten av Ulve­breen hvor man kan, hvis man er hel­dig, nyte syn­et av en isbjørn ute på isen.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php