spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
HomeSval­bard info­si­deHis­to­rie → Vikin­ge­ne

Vikingene

Svalbards historie

Ose­bergski­pet i Viking­skips­hu­set på Byg­døy

Osebergskipet

Vikin­ger i aks­jon

Vikinger i aksjon

Det er van­skel­ig å bevi­se om vikin­ge­ne vir­ke­lig nåd­de dagens Sval­bard i 1194 eller ikke, og det er nok gans­ke usann­syn­lig. Nav­net ‘Sval­barði’, «det kal­de kan­ten’, fin­nes i islands­ke krø­ni­ker og viser til at lan­dom­rå­der ble fun­net etter noen dagers sei­ling nord for Island. Det kan også vise til Jan May­en eller and­re lan­dom­rå­der i Nord-Atlan­te­ren, eller gans­ke enkelt dri­vis­kan­ten. Det fin­nes ingen arkeolo­gis­ke bevis på at vikin­ge­ne noen gang nåd­de Sval­bard, ei hel­ler his­to­ris­ke bevis.

Leif Eriks­son i Brat­talihd, sør­ve­st-Grøn­land.

Leif Eriksson i Brattalihd, sørvest-Grønland

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php